کتاب راهنماي جامع کار در داروخانه

اولين و کاملترين منبع اصول کار در داروخانه

 

که شامل موارد زير مي باشد

معرفي انواع نسخه ها به همراه ضوابط و مقررات سازمان ها بيمه گرم

معرفي اشکال، نام ژنريک، اسامي تجاري و دسته بندي داروها

آموزش ثبت و درج قيمت نسخه ها در داروخانه هاي بيمارستاني

آموزش ثبت و درج قيمت نسخه ها در داروخانه هاي شهري

تکنيک هاي نسخه خواني و نسخه پيچي حرفه اي

روش هاي تاييد اينترنتي نسخ بيمه اي

نحوه کنترل و تحويل دارو

ساخت داروهاي جالينوسي

 


براي تهيه آنلاين کتاب ها به سايت  www.clinicalpharmacy.ir  مراجعه و يا با انجمن داروسازان باليني تماس حاصل فرمائيد 

آدرس:خيابان کريم خان،نبش خردمند جنوبي،پلاک 92،طبقه ششم

02188326454 (آقاي يساره افرا) 

02188814155(خانم حبيبي)

 

 

 


21 آبان 1391

سايت داروخانه 13آبانسايت انجمنuptodateوزارت بهداشتمداسکيپpubmedسازمان غذا و دارو